משפט ועסקים

ד"ר שלומית יניסקי-רביד, עו"ד

Phone:
03-6341369
email:
shlomit@ bizlaw.co.il

שלח שאלה
email groups

משרד המשפטים
משרד העבודה
בתי המשפט
הרשות להגבלים עסקיים
World Intellectual Property Organization
Lawjobs
חילן - מוקד ידע לשכר
עולם המשפט
מידע משפטי לשוק ההון - עו"ד כנרת רצון-פיקובסקי
עובדין

פס"ד תקדימי: עובד עצמאי זכאי לפיצויי פיטורים
המהפכה השקטה של ביה"ד לעבודה
כתב ויתור - תוקפו וכיצד מומלץ לנסחו
איך לממש הבטחה לקבלת אופציות
מלך מלך אבל גם שכיר
פיטורים יקרים
איך להוציא פטנט על הפטנט
תאונת עבודה - קללת פולסא דנורא
מדוע אין לפגוע במעמדם העצמאי של בתי הדין לעבודה? עשרה טעמים

?סופה של תקופת הצינון
סוד מסחרי איננו מילת קסם
הלכה או אפיזודה חולפת
עובדים רשאים להתחרות במעבידיהם למרות שהתחייבו אחרת
בשם חופש העיסוק
כיצד להגן על רשימת לקוחות

היזהרו מהסכמי בוררות
כרטיס בכיוון אחד
סמכויותיו הנרחבות של הבורר
לא חובה
גשר הזהב או גשר כפר המכביה
מרכז גישור אקדמי חדש

רישום סימני מסחר - עשרה טיפים

סמכויות ביהמ"ש: סנונית ראשונה במהפכה


דיני עבודה
בוררות
תביעות קטנות
דיון נוסף
בימ"ש לענינים מנהליים
חופש העיסוק
דיני עבודה למנהלים
הגבלים עסקיים
גניבת עין
WIPO 2006

דיני עבודה
הגבלים עסקיים
בוררות
קנין רוחני
דיני תחרות

תזכיר חוק זכויות יוצרים 2003
תקנות בתי משפט לענינים מנהליים (סדרי דין), התשס"א-2000
חוק חתימה אלקטרונית התשס"א - 2001
חוק זכויות יוצרים התשנ"ט - 1999

מקראה: נורמות התנהגות בניהול
מקראה: דיני עבודה למנהל עסקים
חומר עזר בסד"א
חומר למבחן בנורמות
תרגילים במקורות המשפט